Priser:
Permanent: 1150:-

Permanent långt hår: 1350:-